Forum TestyDoPolicji.Fora.PL Strona Główna TestyDoPolicji.Fora.PL
Testy do policji - policja rekrutacja
 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy    GalerieGalerie   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

Informator dla kandydatów do policji po 11 marca 2011r.

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum TestyDoPolicji.Fora.PL Strona Główna -> Forum Policyjne - Policja Forum
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
KM
AdministratorDołączył: 13 Wrz 2008
Posty: 31
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 12:21, 27 Wrz 2011    Temat postu: Informator dla kandydatów do policji po 11 marca 2011r.

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI


1. Kryteria przyjęć do służby w Policji
Zgodnie z ustawą o Policji, służbę w tej formacji „(…) pełnić może obywatel
polski o nieposzlakowanej opinii, niekarany, korzystający z pełni praw publicznych,
posiadający co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną
i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej
dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować” .
Jednakże „(…) komendant wojewódzki Policji może wyrazić zgodę
na przyjęcie do służby w oddziałach prewencji Policji kandydata, który nie ma
wykształcenia średniego, jeżeli w toku postępowania kwalifikacyjnego stwierdzono,
że kandydat wykazuje szczególne predyspozycje do służby w Policji” .
Podsumowując powyższe, kandydat do służby powinien:
•posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
•posiadać polskie obywatelstwo,
•posiadać nieposzlakowaną opinię,
•być niekaranym,
•korzystać z pełni praw publicznych,
•posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych,
podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się
podporządkować,
•osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany
stosunek do służby wojskowej.
Celem procedury doboru do służby w Policji jest potwierdzenie, czy kandydat
spełnia wymienione wyżej wymogi oraz wybór najlepszych spośród kandydatów,
którzy pozytywnie przeszli postępowanie kwalifikacyjne i posiadają określone
preferencje.

2. Prowadzący postępowanie kwalifikacyjne
Przełożonym właściwym w sprawach postępowania kwalifikacyjnego jest
komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji, wobec kandydatów ubiegających się
o przyjęcie do służby w Policji w podległych im jednostkach organizacyjnych Policji
i Komendant Główny Policji wobec kandydatów do służby w Komendzie Głównej
Policji, w charakterze członków personelu lotniczego, posiadających nabyte
wcześniej uprawnienia lotnicze w określonej specjalności (np.: posiadanie licencji
pilota śmigłowcowego zawodowego lub liniowego, wydanej przez Urząd Lotnictwa
Cywilnego; posiadanie licencji mechanika obsługi śmigłowców lub mechanika
pokładowego, wydanej przez Urząd Lotnictwa Cywilnego).
Zadania i czynności służbowe w zakresie postępowania kwalifikacyjnego
realizowane są przez:
•komórki ds. doboru w Komendzie Głównej Policji, komendach
wojewódzkich (Stołecznej) Policji,
•szkoły Policji, w zakresie wyznaczonych etapów postępowania
kwalifikacyjnego,
•psychologów pełniących służbę lub zatrudnionych w Komendzie Głównej
Policji, komendach wojewódzkich (Stołecznej) Policji,
•komórki ds. ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych
Policji, w zakresie postępowania sprawdzającego, przeprowadzanego
na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji
niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228),
•wojewódzkie komisje lekarskie podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych
i Administracji.
3. Etapy postępowania kwalifikacyjnego
Komendant Główny Policji co najmniej raz w roku ustala planowane terminy
przyjęć do służby w Policji oraz określa minimalną liczbę osób planowanych
do przyjęcia do tej służby w określonym roku kalendarzowym i podaje je w formie
ogłoszenia do publicznej wiadomości.
Informacji o terminach i limitach przyjęć do służby w Policji oraz o miejscu
składania wymaganych dokumentów należy szukać na stronie internetowej
i w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Głównej Policji, komendy wojewódzkiej
(Stołecznej) Policji, komend powiatowych, miejskich i rejonowych Policji oraz
w siedzibach tych komend i w wojewódzkich oraz powiatowych urzędach pracy.
Po ukazaniu się ogłoszenia Komendanta Głównego Policji, komendanci
wojewódzcy (Stołeczny) Policji zamieszczają, w sposób j. w., ogłoszenia dotyczące
postępowania kwalifikacyjnego na obszarze terytorialnego zasięgu działania.
Ogłoszenia te zawierają m.in.:
1) nazwy jednostek organizacyjnych Policji, do których będą przyjmowani
kandydaci do służby,
2) informacje o wymaganiach określonych w ustawie,
3) preferencje w stosunku do kandydatów w zakresie wykształcenia,
4) wskazanie wymaganych dokumentów,
5) wskazanie miejsca składania dokumentów,
6) wskazanie miejsca, w którym można otrzymać druk kwestionariusza
osobowego kandydata do służby oraz ankiety bezpieczeństwa osobowego.
Jednocześnie przełożony właściwy w sprawie postępowania kwalifikacyjnego,
na podstawie liczby kandydatów do służby, którzy złożyli wymagane dokumenty,
oraz minimalnej liczby osób planowanych do przyjęcia do służby w Policji w danym
terminie, może podjąć decyzję o czasowym wstrzymaniu możliwości składania tych
dokumentów przez kandydatów do służby, a informację o tym zamieszcza
odpowiednio na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy
Głównej Policji, komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, komend powiatowych,
miejskich i rejonowych Policji, oraz umieszcza ją w siedzibie tych komend
i w wojewódzkich oraz powiatowych urzędach pracy, wskazując okres, na jaki
wstrzymano możliwość składania tych dokumentów.

3.1. Wymagane dokumenty
Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się z chwilą złożenia przez
kandydata kompletu dokumentów, wskazanych w ogłoszeniu.
W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat składa w komórce
ds. doboru w komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji następujące dokumenty:
•podanie o przyjęcie do służby,
•wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby,
•własnoręcznie napisany życiorys,
•kserokopie świadectw pracy lub służby - oryginały kandydat przedkłada
do wglądu
•kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
i kwalifikacje zawodowe - oryginały kandydat przedkłada do wglądu
•wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego (do klauzuli poufne, ale
dopiero w momencie i w miejscu wskazanym przez pracownika komórki
ds. doboru w KWP/.KSP),
•książeczkę wojskową, jeżeli kandydat do służby objęty jest ewidencją
wojskową,
•inne, jeżeli wymóg ich złożenia wynika z ogłoszenia.
Formularze kwestionariusza osobowego oraz ankiety bezpieczeństwa
osobowego są dostępne m.in. na stronie internetowej Komendy Głównej Policji –
[link widoczny dla zalogowanych] oraz na stronach internetowych komend wojewódzkich (Stołecznej)
Policji.

3.2. Ocena dokumentów w zakresie ich zgodności z wymaganiami zawartymi
w ogłoszeniu
Złożone dokumenty podlegają ocenie przez komórki ds. doboru pod względem
ich zgodności z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu. Prawdziwość danych
zawartych w kwestionariuszu osobowym podlega sprawdzeniu w dostępnych Policji
kartotekach, rejestrach i ewidencjach. Jeśli dokumenty są kompletne oraz
potwierdzono dane zawarte w kwestionariuszu osobowym, kandydat zostaje
zakwalifikowany do rozmowy wstępnej. Podanie niepełnych danych może być
powodem przedłużenia postępowania kwalifikacyjnego, natomiast zatajenie prawdy
lub podanie nieprawdziwych danych w kwestionariuszu osobowym kandydata do
służby stanowi podstawę do przerwania postępowania.

3.3. Rozmowa wstępna
Rozmowę wstępną przeprowadza pracownik komórki ds. doboru celem
poinformowania kandydata o dalszych etapach postępowania kwalifikacyjnego,
terminach ich realizacji oraz ewentualnych procedurach po pozytywnym zakończeniu
procesu doboru. Rozmowa ma charakter informacyjny.

3.4. Etapy prowadzone w szkołach Policji
W trakcie rozmowy wstępnej kandydat uzyskuje informację o terminie
realizacji dwóch następnych etapów postępowania kwalifikacyjnego: testu wiedzy
i oceny sprawności fizycznej. Kandydat powinien stawić się w wyznaczonej, jednej
z pięciu szkół policyjnych (tj.: w Katowicach, Pile, Słupsku, Centrum Szkolenia Policji
w Legionowie lub w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie), gdzie poddany zostanie
w ciągu jednego dnia obu etapom tego postępowania.
Test wiedzy ma charakter rankingowy, test sprawności fizycznej – selekcyjny.

3.4.1. Test wiedzy
Test wiedzy:
_ jest realizowany w formie testu składającego się z 40 pytań,
_ do każdego z pytań zaproponowano 4 odpowiedzi, z których tylko jedna
jest prawidłowa,
_ za każdą poprawną odpowiedź można uzyskać 1 punkt,
_ maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania równa jest 40,
_ test ma charakter rankingowy,
_ w teście sprawdzane są dziedziny wiedzy z zakresu zagadnień
dotyczących funkcjonowania władzy ustawodawczej, wykonawczej
i sądowniczej oraz z zakresu bezpieczeństwa publicznego.
3.4.2 Ocena sprawności fizycznej
Po ukończeniu testu wiedzy kandydat w tym samym dniu zostaje poddany
ocenie sprawności fizycznej. Test ten polega na pokonaniu sprawnościowego toru
przeszkód w określonym czasie. Wyniki zostają przeliczone w systemie punktowym.
Test zostaje zaliczony, jeśli kandydat uzyska czas określony jako minimalny
do jego zaliczenia, wynoszący – 1 min 45 s.
Tor przeszkód oraz normy czasowe przeliczane na punkty są jednakowe
zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn.
Kandydat do służby, który uzyskał negatywny wynik z testu sprawności może
ponownie przystąpić do etapu, jeżeli w terminie od 30 do 60 dni od dnia, w którym
uzyskał ten wynik złoży oświadczenie w komórce ds. doboru, że w dalszym ciągu
ubiega się o przyjęcie do służby w Policji.
W przypadku niezłożenia oświadczenia, ponownego uzyskania negatywnego
wyniku z testu sprawności albo zrezygnowania z postępowania kwalifikacyjnego,
kandydat do służby może przystąpić do kolejnego postępowania kwalifikacyjnego nie
wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia przerwania postępowania
kwalifikacyjnego.

3.5. Test psychologiczny
Na ten etap postępowania kwalifikacyjnego kandydat kierowany jest nie
wcześniej, niż po uzyskaniu pozytywnego wyniku z etapu ocena sprawności
fizycznej. Test psychologiczny przeprowadzany jest w terminie wyznaczonym przez
komórkę ds. doboru właściwej komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji.
Test psychologiczny przeprowadzany jest przez psychologa metodą
MultiSelect i składa się z dwóch części: indywidualnego badania kandydata przed
komputerem oraz rozmowy z psychologiem.
Uzyskane wyniki porównywane są do profilu wymagań kandydata do służby
w Policji. Za etap ten kandydat może uzyskać od 1 do 60 punktów.
W trakcie testu sprawdzane są:
_ zdolności intelektualne,
_ zachowania społeczne,
_ stabilność,
_ postawa w pracy.

3.6. Wywiad zorganizowany
Jest to etap postępowania kwalifikacyjnego, w którym kandydat udzielania
odpowiedzi na pytania zespołu, które mają ocenić cechy bądź kompetencje
wymagane w służbie w Policji.
Wywiad zorganizowany obejmuje następujące obszary:
_ motywację do podjęcia służby w Policji,
_ autoprezentację,
_ umiejętność formułowania myśli,
_ nawiązanie i podtrzymanie kontaktu,
_ współpracę i współdziałanie w grupie.
Wywiad zorganizowany prowadzony jest przez zespół powołany przez
komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji.
Każdy z członków zespołu ocenia w systemie punktowym, według
opracowanych kryteriów, odpowiedzi udzielone przez kandydata na zadane pytania.
Kandydat zalicza ten etap postępowania kwalifikacyjnego, jeśli uzyska
od 36 do 60 punktów.
Kandydat do służby, który uzyskał negatywny wynik z wywiadu
zorganizowanego może ponownie przystąpić do etapu, jeżeli w terminie od 30 do 60
dni od dnia, w którym uzyskał ten wynik złoży oświadczenie, że w dalszym ciągu
ubiega się o przyjęcie do służby w Policji.
W przypadku niezłożenia oświadczenia, ponownego uzyskania negatywnego
wyniku z wywiadu zorganizowanego albo zrezygnowania z postępowania
kwalifikacyjnego, kandydat do służby może przystąpić do kolejnego postępowania
kwalifikacyjnego nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia przerwania
postępowania kwalifikacyjnego.

3.7. Komisja lekarska
Celem tego etapu postępowania kwalifikacyjnego jest ustalenie przez komisję
lekarską, podległą ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, zdolności
fizycznej i psychicznej kandydata do służby w Policji. W ramach tego etapu kandydat
poddany zostaje specjalistycznym badaniom lekarskim.
Na ten etap skierowani zostają kandydaci, który uzyskali pozytywne wyniki ze
wszystkich etapów postępowania kwalifikacyjnego oraz uzyskali największą liczbę
punktów przy uwzględnieniu minimalnej liczby osób planowanych do przyjęcia
do służby w podległych jednostkach organizacyjnych Policji. Skierowanie następuje
na podstawie wykazu sporządzonego przez kierownika komórki organizacyjnej
do spraw doboru kandydatów do służby. Wykaz ten powinien być sporządzony
w terminie co najmniej 40 dni przed planowanym terminem przyjęcia do służby
w Policji. Wykaz ten może zostać jeden raz uzupełniony przez kierownika komórki
organizacyjnej do spraw doboru kandydatów do służby w terminie, co najmniej 20 dni
przed planowanym terminem przyjęcia do służby w Policji.

4. Postępowanie sprawdzające
Złożenie wypełnionej ankiety bezpieczeństwa osobowego rozpoczyna proces
postępowania sprawdzającego, o którym mowa w ustawie o ochronie informacji
niejawnych. Postępowanie ma na celu ustalenie, czy kandydat może uzyskać dostęp
do informacji niejawnych, potwierdzony „poświadczeniem bezpieczeństwa”.
Nieuzyskanie takiego dostępu jest równoznaczne z zakończeniem postępowania
kwalifikacyjnego w stosunku do kandydata. Policjant bowiem w toku realizowanych
czynności służbowych niejednokrotnie ma dostęp do informacji niejawnych i prawo
takiego dostępu musi być potwierdzone udokumentowanymi procedurami.
Postępowanie sprawdzające prowadzą wyspecjalizowane komórki ds. ochrony
informacji niejawnych. Jest to proces czasochłonny.

5. System punktowy i lista rankingowa

5.1. System punktowy
System punktowy umożliwia, na podstawie tzw. punktowanych etapów
postępowania (test wiedzy, ocena sprawności fizycznej, test psychologiczny, wywiad
zorganizowany oraz punkty przyznawane za posiadane wykształcenie), a także
preferencji zawartych w ogłoszeniu odnoszących się do kandydatów do służby
nieposiadających średniego wykształcenia ubiegających się o przyjęcie do służby
w oddziałach prewencji Policji (tj.: ukończona zasadnicza szkoła zawodowa – 2
punkty, ukończony specjalistyczny kurs przydatny do służby w oddziałach prewencji
Policji, w szczególności strzelecki – 2 punkty, prawo jazdy kat. „C” – 1 punkt,
uprawianie dyscyplin sportowych przydatnych do służby, w szczególności sportów
walki, motorowych, samochodowych, strzeleckich oraz spadochroniarstwa i technik
wysokościowych – 2 punkty, wzrost co najmniej 175 cm – 1 punkt), stworzenie listy
kandydatów, którzy pozytywnie ukończyli wszystkie etapy postępowania
kwalifikacyjnego. Kolejność kandydatów na liście uzależniona jest od sumy punktów
uzyskanych przez poszczególnych kandydatów i ustalana jest od najwyższej
do najniższej.
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydata
do służby w Policji w ramach systemu punktowego wynosi 218. Natomiast
w przypadku kandydata nieposiadającego średniego wykształcenia, ubiegającego
się o przyjęcie do służby w oddziałach prewencji Policji – 208.

5.1.1. Punktowanie wybranych etapów postępowania
W etapach postępowania kwalifikacyjnego ocenianych w systemie punktowym
kandydat może uzyskać:
_ za test wiedzy – 40 punktów,
_ za ocenę sprawności fizycznej – 40 punktów,
_ minimalna liczba punktów umożliwiająca zaliczenie testu wynosi 21,
_ punkty przyznawane są na podstawie czasu uzyskanego przez kandydata,
wg następujących przedziałów czasowych:
Normy czasowe
Czas w minutach. sekundach,
dziesiątych sekundy
Od
Czas w minutach. sekundach,
dziesiątych sekundy
do
PKT
1.45,0 1.43,1 21
1,43,0 1.41,1 22
1.41,0 1.39,1 23
1.39,0 1.37,1 24
1.37,0 1.35,1 25
1.35,0 1.33,1 26
1.33,0 1.31,1 27
1.31,0 1.29,1 28
1.29,0 1.27,1 29
1.27,0 1.25,1 30
1.25,0 1.23,1 31
1.23,0 1.21,1 32
1.21,0 1.19,1 33
1.19,0 1.17,1 34
1.17,0 1.15,1 35
1.15,0 1.13,1 36
1.13,0 1.11,1 37
1.11,0 1.09,1 38
1.09,0 1.07,1 39
1.07,0 w dół 40
_ za test psychologiczny – 60 punktów,
_ jeśli wynik testu otrzymany przez kandydata nie spełnia kryteriów
psychologicznych dopasowania do wymagań, uznaje się go za negatywny,
_ jeśli kandydat uzyska pozytywny wynik testu (tj. spełnia kryteria oceny
psychologicznej), to jego wynik jest przeliczany na punkty,
_ za każdą cechę w badanych obszarach można otrzymać od 0 do 3
punktów,
_ uzyskane punkty są sumowane,
_ za test można uzyskać od 1 do 60 punktów,
_ za wywiad zorganizowany – 60 punktów,
_ wywiad zostaje zaliczony, jeśli kandydat uzyska co najmniej 36 punktów.
Procentowy udział wyników poszczególnych punktowanych etapów
postępowania kwalifikacyjnego w ogólnej liczbie możliwych do uzyskania punktów:
_ test wiedzy – 20%, tj. 40 punktów,
_ ocena sprawności fizycznej – 20%, tj. 40 punktów,
_ test psychologiczny – 30%, tj. 60 punktów,
_ wywiad zorganizowany – 30%, tj. 60 punktów.

5.1.2. Punktowanie preferencji zawartych w ogłoszeniu
Kandydatowi do służby w Policji przyznaje się dodatkowo punkty za
preferencje w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych określonych
w ogłoszeniu, według schematu:
_ wykształcenie średnie – 10 punktów
_ wykształcenie wyższe (licencjat, inżynier) – 12 punktów
_ wykształcenie wyższe (mgr lub równorzędne) – 14 punktów
_ wykształcenie wyższe (mgr lub równorzędne) o kierunku – 18 punktów
przydatnym dla służby w Policji (prawo, administracja,
ekonomia, informatyka, bezpieczeństwo narodowe
lub bezpieczeństwo wewnętrzne)
Kandydaci do służby nieposiadający średniego wykształcenia, ubiegający się
o przyjęcie do służby w oddziałach prewencji Policji
Takiemu kandydatowi dodaje się punkty za preferencje określone
w ogłoszeniu według schematu:
_ ukończona zasadnicza szkoła zawodowa – 2 punkty
_ ukończony kurs specjalistyczny przydatny dla służby
w oddziałach prewencji Policji, w szczególności kurs strzelecki – 2 punkty
_ prawo jazdy kategorii „C” – 1 punkt
_ uprawianie dyscyplin sportowych przydatnych dla służby
w oddziałach prewencji Policji, w szczególności sportów walki,
motorowych, samochodowych, strzeleckich oraz spadochroniarstwa
i technik wysokościowych – 2 punkty
_ wzrost co najmniej 175 cm – 1 punkt
Łączna liczba punktów przyznanych za preferencje kandydatowi
nieposiadającemu średniego wykształcenia, ubiegającemu się o przyjęcie do służby
w oddziałach prewencji Policji, nie może być większa niż 8.
Punkty uzyskane przez kandydata do służby w poszczególnych etapach
postępowania kwalifikacyjnego oraz punkty za preferencje są sumowane.

5.2. Lista rankingowa
Punkty uzyskane przez kandydata w poszczególnych punktowanych etapach
postępowania kwalifikacyjnego oraz punkty za preferencje są sumowane.
Kandydaci umieszczeni zostają na liście rankingowej w kolejności
uzależnionej od liczby uzyskanych przez nich punktów.
Dla kandydatów do służby nieposiadających średniego wykształcenia,
ubiegających się o przyjęcie do służby w oddziałach prewencji Policji, tworzone
są odrębne listy rankingowe.
Listę sporządza powołana przez komendanta wojewódzkiego (Stołecznego)
Policji komisja, składająca się z:
_ dwóch przedstawicieli komórki organizacyjnej do spraw doboru kandydatów,
w tym kierownika tej komórki,
_ kierownika komórki organizacyjnej właściwej do spraw kadr,
_ przedstawiciela właściwej rzeczowo służby Policji.
Lista zostaje przedłożona do zatwierdzenia komendantowi wojewódzkiemu
(Stołecznemu) Policji, prowadzącemu postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów
ubiegających się o przyjęcie do służby do jednostek organizacyjnych Policji w danym
województwie.

6. Centralny Rejestr Doboru Kandydatów
Otwarty i konkursowy charakter postępowania kwalifikacyjnego wymaga
prowadzenia centralnego elektronicznego systemu ewidencji osób ubiegających
się o przyjęcie do służby w Policji, tj. Centralnego Rejestru Doboru Kandydatów
(CRDK).
W rejestrze tym gromadzone są informacje:
•o kandydacie do służby,
•o wynikach uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym,
•statystyczne.
Celem CRDK jest ewidencjonowanie wyników i na ich podstawie stworzenie
listy osób w zależności od uzyskanych punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym
oraz przyznanych punktów preferencyjnych.
Po złożeniu wymaganych w ogłoszeniu dokumentów nastąpi:
•rejestracja kandydata w CRDK,
•przydzielenie identyfikatora,
•wyznaczenie terminu i miejsca testu wiedzy ogólnej i testu sprawności fizycznej
oraz szkoły Policji, w której testy te zostaną przeprowadzone,
•ewidencjonowanie wyników etapów postępowania kwalifikacyjnego.
Dane te, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) wykorzystywane
są przez Policję w procedurze doboru do służby w Policji. Kandydat wyraża zgodę na
przetwarzanie danych osobowych wypełniając część C kwestionariusza osobowego
kandydata do służby w Policji w szczególności w punkcie 10 i potwierdza to
własnoręcznie składanym podpisem.
Po pozytywnym zakończeniu przez kandydatów wszystkich etapów
postępowania kwalifikacyjnego zostanie utworzona lista rankingowa, zawierająca
nazwiska osób posortowane w kolejności od największej do najmniejszej liczby
uzyskanych punktów. Informacja ta zostanie także opublikowana na stronie
internetowej Komendy Głównej Policji, na której zamiast nazwisk umieszczone
zostaną identyfikatory CRDK.
Na liście rankingowej będą umieszczone identyfikatory tylko tych osób, które
zakończyły pozytywnie wszystkie etapy postępowania kwalifikacyjnego (odpowiednio
dla każdego województwa).
7. Podstawy prawne regulujące dobór do służby w Policji
Akty prawne regulujące zasady i kryteria doboru kandydatów do służby w Policji:
•ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
(Dz. U. z 1999 r. Nr 30, poz. 179 z późn. zm.)
•rozporządzenie MSWiA z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie postępowania
kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby
w Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 170 , poz. 1202 z późn. zm.)
•ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228)
•rozporządzenie MSWiA z dnia 9 lipca 1991 r. w sprawie właściwości i trybu
postępowania komisji lekarskich podległych MSWiA
(Dz. U. z 1991 r. Nr 79, poz. 349, zm. Dz. U. z 1995 r. Nr 146, poz. 712)
•decyzja nr 478 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 września 2005 r.
w sprawie prowadzenia badań psychologicznych testem MultiSelect osób
ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji oraz oceny tych badań
•decyzja nr 744 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 października 2007 r.
w sprawie wprowadzenia kryteriów oceny sprawności fizycznej osób
ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji
•decyzja nr 746 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 października 2007 r.
w sprawie przeprowadzania wywiadu zorganizowanego wobec osób
ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji oraz oceny wyników wywiadu

UWAGA!
ZAPAMIĘTAJ!
1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie do służby w Policji, składając dokumenty
określone w ogłoszeniu komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji,
musi posiadać przy sobie książeczkę wojskową (osoby podlegające
kwalifikacji wojskowej) i dowód osobisty oraz oryginały wymaganych
w ogłoszeniu dokumentów, celem potwierdzenia zgodności złożonych kopii.
2. Kandydat do służby w Policji, przystępując do każdego etapu postępowania
kwalifikacyjnego, musi legitymować się dowodem osobistym – brak tego
dokumentu skutkuje niedopuszczeniem kandydata do udziału w etapie
postępowania kwalifikacyjnego.
3. Przystępując do etapu postępowania kwalifikacyjnego - ocena sprawności
fizycznej, kandydat musi mieć przy sobie:
a) zaświadczenie lekarskie dopuszczające do wykonywania ćwiczeń
fizycznych wydane w terminie nieprzekraczającym 14 dni do dnia
przystąpienia do testu sprawnościowego,
b) dowód osobisty,
c) strój i obuwie sportowe.
4. „Kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Policji” oraz „Ankietę
bezpieczeństwa osobowego” udostępniają komendy wojewódzkie Policji
(Komenda Stołeczna Policji) oraz komendy powiatowe Policji (komendy
miejskie Policji). Formularze te są również dostępne na stronie internetowej
Komendy Głównej Policji – [link widoczny dla zalogowanych] .
5. Wypełnioną „Ankietę bezpieczeństwa osobowego” kandydat składa
w komendzie wojewódzkiej Policji (Komendzie Stołecznej Policji) w toku
postępowania kwalifikacyjnego, w wyznaczonym terminie.

informacje ze strony [link widoczny dla zalogowanych]


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez KM dnia Pią 22:02, 21 Gru 2012, w całości zmieniany 2 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum TestyDoPolicji.Fora.PL Strona Główna -> Forum Policyjne - Policja Forum
Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001 - 2005 phpBB Group
Theme ACID v. 2.0.20 par HEDONISM
Regulamin